O Projekcie

Projekt „Międzpolokeniowa Sztafeta Folkowa. Badania terenowe” jest wynikiem zaplanowanych długowalowych działań Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w zakresie dokumentacji folkloru muzycznego Podkarpacia.

Projekt uzyskał akceptację Komisji oceniającej na poziomie 82.6 % punktów i otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Głównym jego celem była dokumentacja folkloru muzycznego prowdzona w nawiązaniu do spuścizny badawczo-naukowej  Franciszka Kotuli - regionalisty i założyciela na szego Muzeum.

Przedmiotem badań objęto m.in. przemiany w obrzędowości weselnej, tj., przemiany dokonujące się w obrębie repertuaru muzycznego oraz składu kapel i orkiestr weselnych z zaakcentowaniem ich współczesnej roli i znaczenia dla kierunków rozwoju muzyki terenów wiejskich, jak również zjawisko reinterpretacji folkloru muzycznego. Podczas badań zwróciliśmy także uwagę na przekaz międzypokoleniowy w zakresie tradycji obrzędowej.

Warta podkreślenia jest także bogata w regionie tradycja związana z działalnością orkiestr dętych i ich udziału w kulturze ludowej. Zjawisko to, zupełnie dotyczczas pomijane w badaniach znalazło swoje miejsce w przedmiocie obserwacji naszych badaczy i będzie nadal kontynuowane w dalszych działaniach badawczych prowadzonych przez Muzeum.

 

Do realizacji zadania powołany został 6-cio osobowy zespół badawczy w składzie:

  • Jolanta Dragan -archeolog, etnograf, SM II st. – region tarnobrzeski
  • Jolanta Danak – Gajda - etnomuzykolog, etnolog, dziennikarka radiowa) - region przemyski
  • Angela Gaber (kulturoznawca, muzyk, liderka zespołu folkowego Gaber – Trio) – region sanocki
  • Joanna Rogozińska – SM II st., mgr Wychowanie Muzyczne URz, flecistka w orkiestrze dętej – region przeworski
  • Konrad Jędrzejowski – filozof kultury, SM II st. klarnecista w orkiestrze dętej i kapeli ludowej - region rzeszowski
  • dr Andrzej Karczmarzewski - etnograf, emerytowany pracownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie– region krośnieński

 

Eksperci i Specjaliści wspierający realizację projektu:

prof. Zbigniew Przerembski - (etnomuzykolog), Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Ewa Dahlig Turek - muzykolog, prof Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych                                   

dr Jacek Jackowski – muzyk, muzykolog, Kierownik Zbiorów Fonograficznych, Instytut Sztuki Państwowej Akademii Nauk                               

dr hab.Olga  Popowicz - muzykolog, wokalistka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Muzyki 

Jolanta Danak- Gajda - (muzykolog, etnolog), Polskie Radio Rzeszów                                                                                                         

Marcin Zych - (choreograf) Kierownik Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "POŁONINY" przy Politechnice Rzeszowskiej 

Mariusz Guzek (operator kamery, Państwowa Wyzsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Schillera w Łodzi)           

                    

W ramach zadania przygotowane zostało dwupłytowe wydawnictwo audio wraz krótkim komentarzem do projektu. Płyta CD zawiera przykładowe materiały archiwalne z badań terenowych, tj. pliki dźwiękowe ścieżek melodycznych, fragmenty wywiadów terenowych, fotografie z obozów naukowo-badawczych prowadzonych przez Fr.Kotulę w latach 60-tych i 70-ych, oraz elektroniczny reprint unikatowej i poszukiwanej na rynku księgarskim publikacji Franciszka Kotuli „Muzykanty” wydanej przez LSW w 1979 r. będacej owocem długoletnich prac autora w terenie.

Płyta DVD zawiera zrealizowany w ramach projektu film „Zapisane w terenie...” poruszający problematykę przekazu międzypokoleniowego w zakresie tradycji wykonywania instrumentów muzycznych na terenie Podkarpacia.

 

Wybrany materiał zgromadzony w trakcie badań udostępniamy także na stronie Internetowej dedykowanej zadaniu, http://www.msf.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl w zakładce: „Badania Terenowe”. Obok wybranych materiałów zebranych podczas eksploracji ternu, prezentujemy wybrane fragmenty materiałów archiwalnych z zakresu folkloru muzycznego regionu, zgromadzone podczas 30. obozów badawczych  zorganizowanych w latach 1964-79r ., przechowywane w Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie oraz elektroniczny reprint poszukiwanej na rynku księgarski książki F. Kotuli „Muzykanty”, Wyd. LWS, 1979 r.

Fragmenty książki czyta - Andrzej Piecuch, aktor Teatru "Maska" w Rzeszowie.  Można  je odsłuchać w podzakładce: Ścieżki Dźwiękowe „Muzykanty”. 

 

 

Autor i koordynator projektu: Emilia Jakubiec – Lis 

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

 

 

 

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Patronat medialny:  KulturaLudowa.pl