Pamiętniki Muzykanckie (fragmenty)

Józef Zieliński - "Muzykanckie wspomnienia z Cmolasu i okolicy"