Pamiętniki Muzykanckie (fragmenty)

Julian Bojda - "Mój muzykancki żywot"