Pamiętniki Muzykanckie (fragmenty)

Jan Kisała - Pamiętnik (fragment)