Materiały z Terenu

Kapela Ludowa WADOWIACY z Wadowic Górnych

 

Wywiad z Zofią Midurą, Leszkiem Gruszeckim i Waldemarem Irla - najstarszymi członkami Kapeli Ludowej Wadowiacy przez Konrada Jedrzejowskiego  w ramach projektu „Miedzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe” (2016).

        

    Zofia Midura urodzona w 1959 r. w Gminie Wadowice jest obecnie dyrektorem Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice. W Kapeli Wadowiacy działa od 1997 r. jako wokalistka. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego – pracowała w zawodzie 10 lat. Nie miała przed kapelą kontaktu z muzyką, pomimo, że pochodziła z muzycznej rodziny. Ojciec grał na harmonijce, siostry na skrzypcach, a brat na akordeonie. Jest także założycielką Kapeli Wadowiacy – razem z Leszkiem Gruszeckim działają w niej nieprzerwanie od 1997 r.

Leszek Gruszecki – założyciel i członek Kapeli – gra na klarnecie, akordeonie  i śpiewa. Urodził się w 1956 r. w Mielcu. Naukę gry na instrumencie rozpoczął w wieku 7 lat, w Mielcu w Ognisku Muzycznym oraz ukończył Szkołę Średnią Muzyczną w Rzeszowie oraz studia na Akademii Muzycznej. Z wykształcenia jest muzykiem i pracuje w Szkole Muzycznej w Mielcu. Jego przygoda z muzyką ludową rozpoczęła się w momencie założenia kapeli. Pan Leszek wspomina, że przez ostatnie 20 lat do zespołu należało już wiele osób.               W GOK-u jest instruktorem gry na instrumentach – przede  wszystkim dętych, klawiszowych. Podkreśla, że na takie zajęcia przychodzi stale wiele dzieci i młodzieży. Dzięki takim działaniom Kapela Wadowiacy ma nowych członków oraz udało się także stworzyć Kapelę Młodych Wadowiaków. Do Kapeli należał też syn pana Leszka – Piotr Gruszecki, saksofonista. Rotacja w zespole jest spora – jednak człon kapeli jest z reguły taki sam. Obecnie do składu zespołu należą przed wszystkim skrzypce,  akordeon, klarnet, kontrabas oraz wokal.

            Pomysł założenia Kapeli Wadowiacy powstał, gdy Gminny Ośrodek Kultury  i Rekreacji w Gminie Wadowice zaczął funkcjonować w nowym budynku i lepszym zapleczem. Wraz z Zofią Midurą postanowił założyć kapelę. Z początku były to grupy kolędnicze i śpiewacze. Najpierw pan Leszek sam grał na akordeonie lub klarnecie, następnie dołączył do niego Waldemar oraz Emil Bożek – na skrzypcach (już od roku nie uczęszcza na próby kapeli). Repertuar zespołu to przede wszystkim pomysł pana Leszka. To on szuka, zbiera i aranżuje utwory. Kapela gra szeroki repertuar: melodie rzeszowie, krakowskie – ponieważ Wadowice znajdują się blisko granicy województwa podkarpackiego   i małopolskiego. Pani Zofia podkreśla, że stąd także różnica w strojach – posiadają one elementy krakowskie. Wadowice to miejsce, gdzie nie było muzycznego zaplecza (obecnie sytuacja jest lepsza). Czasem pan Leszek wprowadzał okazjonalnie do zespołu uczniów Szkoły Muzycznej z Mielca. Jednak chciał, aby skład kapeli pochodził rzeczywiście  z Wadowic – stąd pomysł lekcji dla młodzieży. Pan Leszek podkreśla, że nie chce aby ich Kapela działała ze składem, który jest tworzony na konkretną okazję – ważne jest, aby osoby grające były związane z gminą i ludźmi z tamtejszych okolic. Obecnie gra w Kapeli osiem osób. Skład się zmieniał: od trzech do dziesięciu osób. Instrumentarium na chwilę obecną to klarnet, trzy akordeony, skrzypce, bęben, kontrabas i wokale. Większość kapeli to uczniowie pana Leszka. Powstał także Zespół Młodzi Wadowiacy. Gra on nie tylko muzykę ludową – ze względu na wiek wykonawców. Jest tam obecnie około 18 osób.

 

Waldemar Irla – urodzony w 1981 r. w Wadowicach, swoją przygodę z muzykę rozpoczął  w wieku ok. 14 lat, w 1994 r. Był uczniem pana Leszka Gruszeckiego, na instrumentach klawiszowych. Następnie, jak wspomina, zaproponowano mu grę na kontrabasie – postanowił podjąć wyzwanie. Naukę gry na kontrabasie także odbywał pod kierunkiem pana Leszka. W ten sposób trafił do Kapeli Wadowiacy. Jest muzykiem Kapeli od 1997 r., czyli od początku powstania.

 

Rozmowa z Anną Ząbek – członkinią Kapeli Wadowiacy

Anna Ząbek urodzona w 1987 r., pochodzi z Wadowic. Przygodę z muzyką zaczęła mając siedem lat. Na początku uczyła się śpiewu u pana Leszka Gruszeckiego w GOK-u. Tam uczestniczyła i wygrywała różnego rodzaju koncerty. W wieku dziewięciu lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej – gdzie uczyła się przede wszystkim grać klasycznie. Swoją formalną edukację w tym kierunku rozpoczęła dzięki rodzicom, którzy widząc jej zdolności, namówili ją na zdawanie egzaminów wstępnych.  Jednocześnie zaczęła działać w Kapeli jako skrzypaczka. Ania podkreśla, że ogromnie ważne dla działalności Kapeli jest zaangażowanie pana Leszka Gruszeckiego. Kształci on młodych muzyków, zachęca do grania, śpiewania, do kontynuowania tradycji kapeli oraz troszczy się    o repertuar. Jest to pasjonat, którego entuzjazm udziela się młodym muzykom.

Ania koncertowała z Wadowiakami w wielu krajach: Austria, Białoruś, Litwa, Ukraina, Anglia oraz wielu innych krajach. Kapela promowała muzykę polską z powodzeniem – zdobywając uznanie zarówno Polonii jak i publiczności innych narodowości. Ania podkreśla też zaangażowanie pani dyrektor – Zofii Midury. Jest ona wokalistką, manegerem zespołu jak i organizatorką różnego rodzaju wyjazdów i przeglądów. Poprzedniego dnia (29.05.2016r) był organizowany Przegląd Kapel, w którym brało udział aż dziesięć zespołów. Gmina Wadowice była organizatorem, a Kapela – gospodarzami. Wszystkie kapele otrzymały podziękowania i nagrody za występy i przybycie.

Zespół Hornet był także miejscem, gdzie Ania udzielała się muzycznie. Był to zespół weselny, w którym wiele lat śpiewała i grała. Tam poznała muzyka Huberta Kupiec, grającego na saksofonie, którego zaangażowała w uczestnictwo w Kapeli Wadowiacy. Podkreśla, że zawsze poznając kogoś utalentowanego muzycznie, stara się go zachęcić do zaangażowania się w Kapeli.

Repertuar kapeli to muzyka ludowa, biesiadna oraz patriotyczno – kościelna. Warto podkreślić, że część utworów komponuje pan Leszek Gruszecki. Kapela przygotowuje się do najbliższego wyjazdu do Wenecji – gdzie w trakcie Przeglądu będzie aż 6 tysięcy uczestników.

 

Występy Kapeli:

            Tuż po założeniu w 1997r kapela zostałana zaproszona przez abp Wojciecha Ziembę na Dożynki Wojewódzkie w Augustowie. W tym samym roku też „ Wadowiacy ” zagrali koncert na IV Charytatywnym Festynie Misyjnym w Wadowicach Górnych oraz po raz pierwszy zaprezentowali swoje umiejętności poza granicami kraju. Dali szereg koncertów na Litwie, łącznie z występami w Wilnie przed Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W 1998  i 1999 roku zespół dwukrotnie odwiedził Warmię i Mazury gdzie na zaproszenie księdza majora, dziś pułkownika, kapelana Straży Granicznej Stefana Dmocha koncertował najpierw na Suwalszczyźnie ( Sejny, Wigry, Suwałki, Augustów, Berżniki ) a później także inne miejsca Warmii i Mazur ( Ostróda, Samborów, Zielonowo, Rozogi ).  Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz wsparciu sponsorów w roku 2001 koncertowali w Grodnie ( Białoruś ), a w 2002 na zaproszenie Emila Legowicza, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej dali szereg koncertów na Ukrainie ( Lwów, Żytomierz, Dołbysz, Korystyszew )

W roku 2002 z inicjatywy Wójta Gminy Wadowice Górne – Stefana Rysaka oraz członków kapeli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował Przegląd Kapel Ludowych i zespołów folklorystycznych działających w obrębie powiatu mieleckiego. Z racji iż uroczystość ta spotkała się z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczestniczących zespołów, jak i odbiorców przegląd na trwałe wpisał się w kalendarz imprez muzycznych nie tylko Gminy Wadowice Górne, ale i powiatu mieleckiego.

W lipcu 2003 roku zespół miał możliwość zaprezentowania się przed publicznością angielską. Kapela dała kilkanaście koncertów w kościołach i Ośrodkach polonijnych w Londynie i jego dzielnicach : Hamerrsmith, Shepherds Bush, Balham, Wimbledon – Putney, oraz największym skupisku Polonii – Swindon, a także Oxfordzie

W 2003 roku kapela zagrała w Austrii na zaproszenie MIVA Polska i MIVA Austria w miejscowości Stadl – Paura.

Zespół „ Wadowiacy ” nagrywa również płyty. W 2003 roku zrealizowali swój pierwszy projekt fonograficzny : „ Ej, po dolinie, ej po lesie wadowskie piosenki wiater niesie … ” , a 15 sierpnia 2004 roku kapela zaprezentowała szerokiej publiczności swą drugą w dorobku fonograficzną, a pierwszą w pełni profesjonalnie wydaną płytę CD „ Panie Boże przyjdź „ . Płytę nagraną w Krakowie opracował zespół w składzie : Zofia Midura – śpiew ; Anna Ząbek – skrzypce, śpiew ; Leszek Gruszecki – akordeon, śpiew ; Emil Bożek – skrzypce, oraz Waldemar Irla – kontrabas przy wsparciu duchowym ks. Piotra Sroki, który podczas 3 – letniego pobytu w parafii wspierał kapelę.